top of page

Solaris Genomics

İnovasyon, Bilim ve Sağlık

Bilimsel mükemmeliyetin ve yenilikçiliğin öncülüğünü yapan kurucu ortaklarımız Doç. Dr. Gökhan Karakülah ve Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Oktay liderliğinde 2021 yılında TÜBİTAK BiGG çekirdek fonu desteğiyle hayata geçen Solaris Genomics, genetik biliminin sunduğu sınırsız olanaklara inanmaktadır.

Solaris Genomics Ekibi

Biz Kimiz?

20230329_184304_edited.jpg
ELİF_YİLDIZ_1_edited.jpg

Elif Yıldız

Doç. Dr.
Gökhan Karakülah

Dr. Öğr. Üyesi
Yavuz Oktay

Co-founder, CEO

Co-founder, CSO

Bioinformatician

  • LinkedIn
  • google-scholar_edited
  • LinkedIn
  • google-scholar_edited
  • Twitter

Genomik Temelli Sağlık Çözümlerinin Liderleri

Kurucu ortaklarımız Doç. Dr. Gökhan Karakülah ve Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Oktay, akademik bilgi birikimlerini ve tutkularını Solaris Genomics'in çekirdeğine yerleştirdiler. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevini sürdüren bu iki değerli bilim insanı, aynı zamanda İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde (İBG) araştırmalarına devam etmektedirler. Dr. Karakülah, İBG Biyoinformatik Araştırma Platformu'nun direktörlüğü görevini üstlenmiş olup, genom ve transkriptom verilerinin analizi konusunda derinlemesine bir bilgi ve beceri setine sahiptir. Dr. Oktay, insan genetiği alanında kazandığı önemli bilgi birikimi ile genetik hastalıkların anlaşılması ve tedavi edilmesine yönelik çalışmalara öncülük etmektedir.

Birlikte, Solaris Genomics'in vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için bilim ve teknolojiyi kullanarak sağlık alanında devrim yaratma amacı gütmektedirler. Bilimsel mükemmeliyeti ve yenilikçiliği temel alan araştırmalarıyla, genetik biliminin sınırlarını zorlayarak, toplum sağlığını iyileştirmek ve kişiselleştirilmiş tıbbın geleceğini şekillendirmek için çalışmaktadırlar.

bottom of page